Diet Fit Logo Affiliated Business News
8
ישנם גברים שכל מתנה שהם מקבלים אינה משמחת אותם. לעומתם יש גברים שכל מתנה שיתנו להם הם יביעו את שמחתם ושביעות רצונם. לאיזה את נשואה? כל אישה מכירה, יותר מהאחרים, את הגבר שלה טוב יותר. היא יודעת במה הוא מתעניין, ספורט, קריאה, סרטים, בגדים בילויים ועוד. היא גם יודעת מה ישמח אותו ביותר. מרבית הגברים משתפים במה שהם רוצים אבל מעדיפים שהכסף עבור המתנה שלהם ישמש למשהו אחר. הם אינם מצפים לקבל משהו במתנה. מתנות שישמחו את הגבר שלך יכולות להיות בדיוק אותן רצונות. גברים לעומת נשים לא יחליפו את המתנה גם במקרה שהשימוש בה יהיה מועט, ולכן שווה להשקיע מחשבה במתנה.

Comments

Who Upvoted this Story